Toimkondade ja töörühmade moodustamine

15.02.2013 otsustas üldkoosolek moodustada alljärgnevad toimkonnad ja valdkondade töörühmad. Toimkonde eesmärk on töötada välja ERL seisukohad ninbg pakkuda omapoolseid mõtteid ja lahendusi rehabilitatsiooni puudutavates küsimustes:

Toimkonnad:

Rehabilitatsiooni rahastamine, s.h. ka teenuste hinnapõhimõtted;

Seadusloome küsimused – seadusloovate dokumentide ettepanekute läbiarutamine ja Liidu seisukoha kujundamine neis;

Teenuste kvaliteedistandardid, s.h.  spetsialistide kvalifikatsiooninõuded.

Suhtlemine teiste liitude ja huvigruppidega.

Töörühmade eesmärk on valdkonna spetsialistide omavahelised kokkusaamised eesmärgiga vahetada kogemusi ja pakkuda välja ideid valdkonna paremaks toimimiseks.

Töörühmad:

Füsioterapeudid;

Rehabilitatsioonimeeskondade juhid/koordinaatorid; 

Sotsiaaltöötajad;

Psühholoogid;

Küll on hiljem tulnud ettepanek liita omavahel meekonna juhtide ja sotsiaaltöötajate töörühmad, kuna valdavalt on sotsiaaltöötajad just meeskondade koordinaatorid.

Info toimkondade ja töörühmade tegevuste kohta menüü “Toimkonnad” alt.

Küsimused : erliit@adeli.ee

Comments are closed.