Liikmeks saamine

Eesti rehabilitatsiooniasutuste Liikmeks (ERL) saab asutud rehabilitatsiooniasutus, kes on registreeritud Majandustegevuse Registris ning omab vastavat tegevusluba.

Liikmeks saamiseks on järgnev protseduur:

  1. Asutus , kes soovib asutud liidu liikmeks, esitab ERL juhatusele vabas vormis avalduse liikmeks astumise sooviga. Avalduse allkirjastab asutuse otsustusõigust omav juhatuse liige (peab olema kantud Äriregistri B kaardile);
  2. Avaldus esitatakse juhatusele kas posti teel aadressil Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit, Endla 4, Tallinn 10142 või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressil erl@adeli.ee või erliit@adeli.ee;
  3. Avalduse vaatab läbi liidu juhatus ja otsustab selle esitamise ERL liidu üldkoosolekule (kõikide liikmetele). Avalduse menetlemine ERL üldkoosoleku poole toimub tavapäraste elektroonselt.
  4. Kui ERL liikmed on uue liikme liikmeksastumise poolt, siis teavitatakse sellest pärast hääletuse läbiviimist sooviavaldajat.
  5. Liikmeastumisel tuleb soovijal tasuda liikmeksastumise tasu. Selleks on 2015 üldkoosoleku otsusel 100€.
  6. Iga-aastane liikmemaks liikmetele on 50€. Uutele liikmetele , kes tasuvad liikmeksastumise tasu, hakkab liikmemaks kehtima järgmisest aastast.

Comments are closed.