Saaremaa PIK

Pikk 39, Kuressaare 93812
tel 4533260

Saarekoda@hot.ee
www.saarekoda.ee

MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda rehabilitatsioonimeeskond osutab rehabilitatsiooniteenuseid järgmistele sihtgruppidele:

  1. Puude raskusastet taotlevatele lastele ja täiskasvanutele.
  2. Puudega lastele ja puudega täiskasvanutele.
  3. Psüühiliste erivajadustega isikutele.

Comments are closed.