Juhatuse koosolek 07.12.2012

MTÜ Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit

Juhatuse koosolek

Aeg: 07.12.2012

Koht: Haapsalu NRK

Päevakord:

1.      Avalduste läbivaatamine;

a.       Liikmeks astumise soov: MTÜ Reipa Sammuga

                                                                      i.      Otsus: juhatus esitab avalduse üldkoosolekule arutamiseks; tähtaeg 2 nädala jooksul;

b.       Activitas esitas info, et ei osale liidu tegevuses;

                                                                      i.      Otsus: loeme esitatud avalduse kehtetuks;

c.       Grupi koosseisus olevad asutused; milline on juhatuse seisukoht nende liikmelisuse osas;

                                                                      i.      Otsus: grupp ei esinda oma liikmeid, vaid liidu liikmeks saab konkreetne asutus;

2.      Eelmise juhatuse otsused.

3.      Seisukohtade võtmine:

a.       Sotsiaalministri määruse nr. 35 muutmine

                                                                      i.      Otsus: Mitte toetada sellises vormis sotsiaalministri määruse 35 muutmise vastuvõtmist. Teatada sellest otsusest SoM-le. Formuleeritud põhjenduse esitame täiendavalt järgmise nädala jooksul. Ettepanek on teha määruse eelnõuga veel tööd taotluse ja suunamiskirja vormidega. Ülle Kruus ja Vello Saar formuleerivad põhjenduse järgmise nädala alguseks.

 

b.       SHS muutmine.

Otsused:

                                                            i.       Seadusesse on kirjutatud lepingu teemad. Ootame tervikteksti, et anda hinnang. Olemasolev materjal sisaldab iseenesest palju täiendavaid probleeme. Informeerime seisukohast SoM. Me soovime saada seaduseeelnõu kogu teksti. Asjaga on kiire, sellisel kujul ei ole menetlemine enam võimalik.

                                                          ii.       esitada ettepanek üle 65-e aastastele koostada  tähtajatu rehabilitatsiooniplaan. Tegevuskavaga korrigeeritakse plaani.

c.       Rahastamise otsuste tegemine.

Otsused:

                                                                      i.      Pöörduda SKA poole 2013 aasta jagamise kriteeriumite osas. 2012 aasta jagamise osas  22.08.2012 meilie vastata ja anda hinnang nende ettepanekutele.

4.       2013 tegevuskava;

                                                                      i.      Otsus: Kiita heaks 2013 aasta eelarve ja tegevuskava ning saata see üldkoosolekule otsustamiseks;

                                                                    ii.      Esitada üldkoosolekule ettepanek liikmemaksu määra osas 30€ aastas;

 

5.       Muud küsimused

a.       Spetsialistide kvalifikatsiooninõuded.

                                                                      i.      Otsus:  Spetsialistide kvalifikatsiooninõuded (eriti tegevusterapeutide) tuleks üle vaadata. Probleemiks on spetsialistide puudus, põhjuseks liiga ranged nõuded neile. Juhtida SoM-i tähelepanu toodud probleemile.

                                                                    ii.      Teema foorumisse. Vahetame omavahel mõtteid.

b.       Kommunikeerimine.

                                                                      i.      Otsus: Liidu seisukohad esitada selliselt, et need oleksid avalikud teistele asutustele.

                                                                    ii.       kodulehe aadress asutustele saata.

c.       Uute liikmete kaasamine.

                                                                      i.      Otsus: Töötame aktiivselt individuaalselt. Avaldame informatsiooni liidu loomise tagamaadest.

 

d.       ERL logo ja stiil .

                                                                      i.      Otsus: Elva Haigla esindajad tegelevad teemaga ja annavad teistele teada.

 

e.       Koduleht.

                                                                      i.      Otsus: Külliki Bode saadab kodulehe ülesehituse kooskõlastamist. Jaan Ratnik  kirjutab eesmärkide osas parema sõnastuse. Teha ettepanek kodulehe tegijale võtta kodulehe hooldus enda peale. .

                                                                    ii.      Otsus: vaadata 1 nädala koduleht üle ja teha oma ettepanekud. Siis lõpetada

 

f.        Järgmine koosolek

                                                                      i.      Otsus: Järgmine koosolek Pärnus 15.02.2013.

 

 

Juhatus

 

 

 

Comments are closed.