Juhatuse koosolek 06.07.2012

MTÜ Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liit

Juhatuse koosolek

Aeg: 06.07.2012

Koht: Värska

Päevakord:

 1. Juhatuse esimehe valimine.
  Otsus: Juhatus valis ühehäälselt juhatuse esimeheks Ahti Kallaste. 
 2. Raamatupidamise korraldamisest.
  Otsus: Liidu raamatupidamist hakkab pidama liidu liikme Värska Sanatoorium AS finantsosakond. Raamatupidamise teenuse eest esimesel tegevusaastal (26.06.2012-30.06.2013) liidu liikmele tasu ei maksta. 
 3. Koduleht ja infovahetus;
  Ostus: Võtta mitmeid pakkumisi kodulehe tegijatelt ja vaadata need koos juhatuses läbi. Tähtaeg 1 kuu. 
 4. Tegevuskava koostamine;
  Otsus: Küsida liikmetelt ettepanekuid, mida soovivad tegevuskavas käsitleda.  Järgmiseks üldkoosolekuks peaks olema aruteluks valmis tegevuskava projekti. 
 5. Juhatuse koosolekute ajad. Üldkoosoleku kokkukutsumine.
  Otsus: Juhatuse korralised koosolekud on kord kvartalis kvartali II kuu eelviimane reede. Järgmine koosolek koos üldkoosolekuga toimub 24.augustil 2012. Võimalikud kohad on Põlva või Elva või Haapsalu. 
 6. Suhtlemine SM ja SKA-ga;
  Otsus: Pöörduda SKA peadirektori poole ettepanekuga luua SKA juurde nõukoda ja kaasata liit nõukoja tegevusse. Pöörduda ka SM poole palvega kaasata liit koostööks ning  palve, kus soovime saada liidu liikmetele tutvumiseks valmiva sotsiaalhoolekande seaduse eelnõust rehabilitatsiooniteenust puudutavad osad. 
 7. Liitumistaotluste läbivaatamine;
  Juhatuse liikme poolt on liitumistaotluse on esitanud ja sisseastumismakse tehtud või garanteeritud:
 8. Jõhvi Haigla SA – juhatuse liikme avaldus ja ülekanne olemas;
 9. Ida-Viru Keskhaigla – juhatuse liikme avaldus olemas, makse garanteeritud;
 10. Elva Haigla – juhatuse liikme avaldus ja ülekanne olemas;
 11. Eesti Vaegkuuljate Liit – juhatuse liikme avaldus ja ülekanne olemas;
  Otsus: Kiita heaks ja esitada üldkoosolekule ettepanek rahuldada liitumissoov.Taotlus on esitatud, sisseastumismakse tegemata või kinnitamata selle tegemine:
 12. OÜ Activitas – (Kristi Rembel- Tõnisson, juhataja);
 13. L.M. Füsioteraapia OÜ – (Maret Pall);
 14. OÜ Katriito (Triinu Niiberf-Pikksööt, juhataja)
 15. Saaremaa PIK (Veronika Allas, juhataja)
 16. Saare RG OÜ (Veronika Allas , Juta Levin, juhatuse liikmed)
 17. MTÜ Toetuskeskus Meiela (Diana Ruitlane-Rüütli, juhatuse liige)
  Otsus: kiita heaks ja teha üldkoosolekule ettepaneku rahuldada liitmissoov tingimusel, et liikmelisus kehtib hetkest, mil tasutakse sisseastumismaks.Taotluse on esitanud isik, kes ei ole juhatuse liige või ei ole infot selleks olemiseks.
 18.  Lõuna Eesti Haigla AS (Kersti Hagel, taastusarst)
  Mõtlejad (mõtlevad veel, sõltub raha suurusest (väiksed) või siis peavad juhiga kooskõlastama):
 19. Kuressaare Väikelastekodu (Kaire Kiil, direktor) ;
 20. Pärnu Haigla SA (Olga Sumbajeva, reh teenuste üldkoordinaator)

 

Juhatus

 

Comments are closed.