ProVida Kliinik OÜ

Visioon – Saada riiklikul tasandil kvaliteetse rehabilitatsiooni- ja nõustamisteenuse osutajaks. Lähtudes seejuures kliendi elukvaliteedi ja tervise säilitamise ning parendamise eesmärgist.

Missioon – ProVida Kliinik OÜ missiooniks on hoolida kliendist ja leida lahendusi tema muredele tõstes eneseteadlikkust ja arendades toimetulekuoskusi, mis on seotud elukvaliteedi parenemisega. Koostöös kliendiga leiame parimad võimalikud lahendused tema heaolu saavutamiseks.

Väärtustame – professionaalset lähenemist, kliendile pühendatud aega, innovaatilisust, arengut ja jätkusuutlikkust.

Eesmärgid:

  • Hästi toimiv nõustamis-ja rehabilitatsioonisüsteem;
  • Suurendada teenuste kättesaadavust;
  • Teenuste osutamine on kompaktne;
  • Efektiivne ressursside kasutus kvaliteetsete tegevustulemuste saavutamisel;
  • Olla jätkusuutlik;
  • Kliendi- ja töötajasõbralik töökeskkond;
  • Avatus uuendustele ja uute teadmiste rakendamisele;
  • Motiveeriv töökeskkond spetsialistidele

ProVida Kliinik OÜ
Nõustamis-ja rehabilitatsioonikeskus

Aadress: Ropkamõisa 10 (Ropkamõisa Härrastemaja)

Telefon: +372 5912 7991

e-mail: info@provida.ee

WWW: http://www.provida.ee/
Facebook

Comments are closed.