Maarja Küla SA

SA Maarja Küla alustas rehabilitatsiooniteenuste osutamist 2010. aastal. Maarja Küla spetsiifikast lähtuvalt tegeleme eelkõige intellektipuudega täisealiste inimestega.

Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskonna töös lähtume me asutuse missioonist, visioonist, põhiväärtustest ja tegutsemise aluspõhimõtetest.

MISSIOON

Tegudega toetada intellektipuudega inimeste õigust täisväärtuslikule elule.

VISIOON

Rõõm ja õnn on alatiseks asunud elama Maarja Külla, kus valitseb vaba vaim ja üksteisest lugupidamine. Maarja Küla on võimalikult iseseisev majandusüksus. Maarja Külas pakutavad  teenused on arenevad, professionaalsed ja kvaliteetsed.

PÕHIVÄÄRTUSED

  1. KOOSTÖÖ
  2. IGA INIMENE ON VÄÄRTUS
  3. HOOLIVUS JA AUSTUS
  4. IGA INIMENE ON VÕIMELINE ARENEMA
  5. AVATUS
  6. TURVATUNNE
  7. LOODUSSÕBRALIKKUS JA –TEADLIKKUS

KUIDAS ME TEGUTSEME?

Maarja Külas puudub külasisene hierarhia – psüühilise erivajadusega inimesed ja tööpere liikmed on võrdsete õigustega, vastutusvaldkonnad varieeruvad vastavalt võimetele.

Me märkame oma kaaslast, armastame iseennast ja teisi. Maarja Külas hinnatakse inimeste pürgimusi ja aidatakse neid teostada.

Maarja Küla on mitmekultuuriline organisatsioon, kus ei eristata inimesi nende päritolu, religiooni, sotsiaalse tausta, seksuaalsete eelistuste või muu sellise osas.

Oleme uudishimulikud ja avatud uutele ideedele, tegevustele ja inimestele. Me õpime, uurime ja leiame võimalusi oma ideede elluviimiseks.

Oleme ise ettevõtlikud ja edendame sotsiaalset ettevõtlust. Tegutseme, juhendame ja anname edasiviivat tagasisidet.

Meil on vigade tegemine lubatud, sest neist me õpime.

Turvatunde tagamiseks oleme usaldusväärsed ja loome enda ümber  keskkonna, kus kõigil on hea olla.

Me oleme jäärapäiselt optimistlikud.

Meil on elu keset metsa ja me suhtume oma elukeskkonda säästlikult ja heaperemehelikult.

 

Kontakt:

SA Maarja Küla

Maarja Küla asub aadressil: Haavassaare talu Kiidjärve küla, Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa, 63604.

Täpsem info: www.maarjakyla.ee

 

Comments are closed.